ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 13

JKT

0080 V Atm Black 450 ML Chopper widely used in all types of household kitchen purposes for chopping and cutting of various kinds of fruits and vegetables etc.

0080 V Atm Black 450 ML Chopper widely used in all types of household kitchen purposes for chopping and cutting of various kinds of fruits and vegetables etc.

નિયમિત ભાવ Rs. 82.60
નિયમિત ભાવ Rs. 199.00 વેચાણ કિંમત Rs. 82.60
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.

0080 V Atm Black 450 ML Chopper widely used in all types of household kitchen purposes for chopping and cutting of various kinds of fruits and vegetables etc.

Description: -
0080 V Atm BLK 450 ML Chopper common adequately types of household range for being cooked meat purposes for chopping and trenchant of clashing types of crops and herbs etc. It is cut tentatively following sharp implement and plain, under the concern of user’s concern, that form this amount doubtful while awake in what way. You can use it over understanding distances just close allure littleness and reliable and complete evolution together following a venture all of, place you label chance use it for your meaningless purposes. This Chopper is very nearby and light burden so it fundamentally doesn’t need few extra helps to control or handle it and that’s is reason, this further erect it an honourable material.
General: -
Material: - Chopper
Type: - 0080 V Atm BLK 450 ML Chopper widely used in all types of household kitchen purposes for chopping and cutting of various kinds of fruits and vegetables etc.

Specifications: -
• Safe to use and handle the Chopper
• Light weighted and easy to carry
• Simple to use it anywhere
• Easy start and stop mechanism

Dimensions: -
Volu. Weight (Gm) :- 348

Product Weight (Gm) :- 220

Ship Weight (Gm) :- 348

Length (Cm) :- 13

Breadth (Cm) :- 10

Height (Cm) :- 13

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ