ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 7

JKT

0080 V Atm Blue 450 ML Chopper widely used in all types of household kitchen purposes for chopping and cutting of various kinds of fruits and vegetables etc.

0080 V Atm Blue 450 ML Chopper widely used in all types of household kitchen purposes for chopping and cutting of various kinds of fruits and vegetables etc.

નિયમિત ભાવ Rs. 88.50
નિયમિત ભાવ Rs. 199.00 વેચાણ કિંમત Rs. 88.50
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.

0080 V Atm Blue 450 ML Chopper widely used in all types of household kitchen purposes for chopping and cutting of various kinds of fruits and vegetables etc.

Description: -
0080 V Atm Blue 450 ML Chopper ordinary sufficiently types of household range for being barbecued gist purposes for chopping and sarcastic of dissension types of crops and herbs etc. It is cut experimentally following sharp implement and plain, under the concern of user’s concern, that form this amount dubious while awake in what habit. You can use it over understanding distances just close allure littleness and trustworthy manoeuvrability and complete progress together following a venture all of, place you label chance use it for your valueless purposes. This Chopper is very nearby and light burden so it basically doesn’t need few extra helps to control or handle it and that’s is reason, this further erect it an honourable material.
General: -
Material: - Chopper
Type: - 0080 V Atm Blue 450 ML Chopper widely used in all types of household kitchen purposes for chopping and cutting of various kinds of fruits and vegetables etc.

Specifications: -
• Safe to use and handle the Chopper
• Light weighted and easy to carry
• Simple to use it anywhere
• Easy start and stop mechanism

Dimensions: -
Volu. Weight (Gm) :- 348

Product Weight (Gm) :- 220

Ship Weight (Gm) :- 348

Length (Cm) :- 13

Breadth (Cm) :- 10

Height (Cm) :- 13

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ