ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 12

JKT

0080 V Atm Green 450 ML Chopper widely used in all types of household kitchen purposes for chopping and cutting of various kinds of fruits and vegetables etc.

0080 V Atm Green 450 ML Chopper widely used in all types of household kitchen purposes for chopping and cutting of various kinds of fruits and vegetables etc.

નિયમિત ભાવ Rs. 88.50
નિયમિત ભાવ Rs. 199.00 વેચાણ કિંમત Rs. 88.50
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.

0080 V Atm Green 450 ML Chopper widely used in all types of household kitchen purposes for chopping and cutting of various kinds of fruits and vegetables etc.

Description: -
0080 V Atm Green 450 ML Chopper usual fully types of household room for cooking food purposes for chopping and incisive of differing types of crops and herbs etc. It is cut experimentally following sharp implement and plain, under the concern of user’s concern, that form this amount uncertain while awake at which point. You can use it over curious distances just close allure littleness and trustworthy manoeuvrability and complete movement together following a venture all of, place you label chance use it for your senseless purposes. This Chopper is very nearby and light burden so it basically doesn’t need few extra helps to control or handle it and that’s is reason, this further erect it an honourable material.

General: -
Material: - Chopper
Type: - 0080 V Atm Green 450 ML Chopper widely used in all types of household kitchen purposes for chopping and cutting of various kinds of fruits and vegetables etc.

Specifications: -
• Safe to use and handle the Chopper
• Light weighted and easy to carry
• Simple to use it anywhere
• Easy start and stop mechanism

Dimensions: -
Volu. Weight (Gm) :- 348

Product Weight (Gm) :- 220

Ship Weight (Gm) :- 348

Length (Cm) :- 13

Breadth (Cm) :- 10

Height (Cm) :- 13

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ