ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 8

JKT

096 Plastic Easy Flow Storage Jar with Lid (750ml, Set of 6)

096 Plastic Easy Flow Storage Jar with Lid (750ml, Set of 6)

નિયમિત ભાવ Rs. 139.24
નિયમિત ભાવ Rs. 499.00 વેચાણ કિંમત Rs. 139.24
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.

Plastic Easy Flow Storage Jar with Lid (750ml, Set of 6)

Cereal Dispenser Easy Flow Storage Jar 750ml, Idle for Kitchen- Storage Box Lid Container / Plastic Easy Flow Kitchen Container Set / Storage Box Perfect for Cereals,

Rice, Pulses by Your Brand KEEP YOUR FOOD DRY & SAFE - with this set of amazing plastic containers, you can safely store away your food without worrying about insects, rats or other pests. They are suitable for cereal, snacks, flour, nuts, sugar, coffee, tea, dry pet food, or anything else you may need to store 100 % Air Tight. MULTI-USE and

VERSATILE HOME ORGANIZER - These plastic containers are great for more than just food. You can store crafts, office supplies, and toys for kids, baby products and more to fit variety of home storage and organization needs. Also great as an airtight coffee storage container for keeping large quantities of beans fresh.

Made from quality plastic for everyday use / clear view, side window, long-lasting, sturdy, scratch resistant and unbreakable container ,pillar container

  • All our products are of 100% food grade which means they maintain the good quality of the food to be eaten. In other words, they are designed to ensure the long term safety of the food in the containers
  • All products are made of virgin plastic that gives them more sustainability and durability.
  • Keep your food dry and safe - with this set of amazing plastic containers, you can safely store away your food without worrying about insects, rats or other pests. They are suitable for cereal, snacks, flour, nuts, sugar, coffee, tea, dry pet food, or anything else you may need to store 100 % air tight
  • Multi use and versatile home organizer - these plastic containers are great for more than just food. You can store crafts, office supplies, and toys for kids, baby products and more to fit variety of home storage and organization needs. Also great as an airtight coffee storage container for keeping large quantities of beans fresh.these cereal jars make your kitchen attractive. The lids are in attractive yellow, green and pink in colours
"
સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ