ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 8

JKT

0098B (Brown Box) Foldable Chopping Board, Dish Rack, Washing Bowl & Draining Basket, 3in1 Multi-Function

0098B (Brown Box) Foldable Chopping Board, Dish Rack, Washing Bowl & Draining Basket, 3in1 Multi-Function

નિયમિત ભાવ Rs. 285.00
નિયમિત ભાવ Rs. 199.00 વેચાણ કિંમત Rs. 285.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.

0098B (Brown Box) Foldable Chopping Board, Dish Rack, Washing Bowl & Draining Basket, 3in1 Multi-Function.

MULTI-PURPOSE

Can be used as dish tub for household needs and camping clean-up such as washing dishes and carrying iced beverages, durable chopping board for cutting, chopping and slicing after folding ideal for dishes/fruit/vegetable/meat/seafood/ or dish rack for utensil

SAFE AND PREMIUM QUALITY

Made from high quality, BPA-free, food grade premium PP+TPR material, the smart container is hygienic, lightweight, odors resistant and is safe for food. Highly durable, it will not crack, warp or split, giving you many years of use. Spill-proof trenches prevent liquid overflow, keeping the kitchen clean and healthy

COLLAPSIBLE, ADJUSTABLE, SPACE SAVING DESIGN:

Ideal solution to small kitchens and crowed cabinet. This innovative and lightweight bucket is designed for easy storage and carrying that can be expanded and collapsed to 1/3 (less than 1.5 inch) of its original height. It folds into a compact shape for space saving, easy storage and carrying. Easy to pack and transport, it is the perfect cooking utensil for outdoor, garden, patio, back deck, camping, picnics, BBQ, fishing, caravanning

EASY TO USE AND CLEAN:

The collapsible portable bucket come with integrated plug and strainer, simply press the plug to drain or strain water. The contoured ergonomic handles and light weight allow the tub stand over the sink and hold itself, and also make pick-up and carrying easy for scraping ingredients into a pot or waste into the trash. Stain resistance for easy and convenient cleaning to preserve hygiene.

Dimension :- 

Volu. Weight (Gm) :- 1034

Product Weight (Gm) :- 745

Ship Weight (Gm) :- 1034

Length (Cm) :- 40

Breadth (Cm) :- 4

Height (Cm) :- 32

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ