ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 10

JKT

0126 A Barbecue Grill used for making barbecue of types of food stuffs like vegetables, chicken meat etc.

0126 A Barbecue Grill used for making barbecue of types of food stuffs like vegetables, chicken meat etc.

નિયમિત ભાવ Rs. 422.44
નિયમિત ભાવ Rs. 1,999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 422.44
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.

0126 A Barbecue Grill used for making barbecue of types of food stuffs like vegetables, chicken meat etc.

Description: -
0126 A Barbecue Grill used for making barbecue of types of food stuffs like vegetables, chicken meat etc. It is made and designed, under the consideration of user’s concern, which makes this product safe while using it. You can use it everywhere just because of its small size and ongoing mobility and take it to everyplace, where you want to use it for your needy purposes. 

General: -
Material: - Barbecue grill
Type: - 0126 A Barbecue Grill used for making barbecue of types of food stuffs like vegetables, chicken meat etc.

Specifications: -
• Safe to use and handle the barbecue grill
• Light weighted and easy to carry
• Simple to use it anywhere
• Easy start and stop mechanism

Dimensions: -
Volu. Weight (Gm) :- 1472

Product Weight (Gm) :- 1240

Ship Weight (Gm) :- 1472

Length (Cm) :- 36

Breadth (Cm) :- 7

Height (Cm) :- 29

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ