ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 8

JKT

0198 B Invisible Mop Hanger used in all kinds of place like houses, offices, general stores for holding and hanging various mops and stuffs easily.

0198 B Invisible Mop Hanger used in all kinds of place like houses, offices, general stores for holding and hanging various mops and stuffs easily.

નિયમિત ભાવ Rs. 71.00
નિયમિત ભાવ Rs. 99.00 વેચાણ કિંમત Rs. 71.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.

0198 B Invisible Mop Hanger used in all kinds of place like houses, offices, general stores for holding and hanging various mops and stuffs easily.

Description: -
0198 B Invisible Mop Hanger used in all kinds of place like houses, offices, general stores for holding and hanging various mops and stuffs easily. It is made and designed, under the consideration of user’s concern, which makes this product safe while using it. You can use it everywhere just because of its small size and ongoing mobility and take it to everyplace, where you want to use it for your needy purposes. This invisible mop hanger is very handy and light weighted so it basically doesn’t need any extra hand to control or manage it and that’s is why, this furthermore makes it a worthy material.

General: - 
Material: - Invisible mop hanger
Type: - 0198 B Invisible Mop Hanger used in all kinds of place like houses, offices, general stores for holding and hanging various mops and stuffs easily.

Specifications: -
• Safe to use and handle the mop hanger
• Light weighted and easy to carry
• Simple to use it anywhere
• Easy start and stop mechanism

Dimensions: -
Volu. Weight (Gm) :- 74

Product Weight (Gm) :- 60

Ship Weight (Gm) :- 74

Length (Cm) :- 10

Breadth (Cm) :- 4 

Height (Cm) :- 8

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ