ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 9

JKT

0222 Handle Scrubber Brush widely used by all types of peoples for washing utensils and stuffs in all kinds of bathroom and kitchen places etc.

0222 Handle Scrubber Brush widely used by all types of peoples for washing utensils and stuffs in all kinds of bathroom and kitchen places etc.

નિયમિત ભાવ Rs. 64.00
નિયમિત ભાવ Rs. 99.00 વેચાણ કિંમત Rs. 64.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.

0222 Handle Scrubber Brush widely used by all types of peoples for washing utensils and stuffs in all kinds of bathroom and kitchen places etc.

Description: -
0222 Handle Scrubber Brush established by all types of folks for washing tools and stuffs fully types of restrooms and room for cooking food places etc. It is cut experimentally following sharp implement and simple, under the concern of users concern, that form this amount doubtful while alive on which. You can use it over marvellous distances just close allure littleness and dependable manoeuvrability and complete action together following a venture all of, place you label chance use it for your futile purposes. This Handle Scrubber Brush is very nearby and light burden so it basically doesnt need few extra helps to control or handle it and thats is reason, this further found it an honourable material.
General: -
Material: - Handle Scrubber Brush
Type: - 0222 Handle Scrubber Brush widely used by all types of peoples for washing utensils and stuffs in all kinds of bathroom and kitchen places etc.

Specifications: -
 Safe to use and handle the Handle Scrubber Brush
 Light weighted and easy to carry
 Simple to use it anywhere
 Easy start and stop mechanism

Dimensions: -
Volu. Weight (Gm) :- 226

Product Weight (Gm) :- 45

Ship Weight (Gm) :- 226

Length (Cm) :- 15

Breadth (Cm) :- 9

Height (Cm) :- 8

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ