ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 8

JKT

0360A Cutlery Box Used For Storing Cutlery Sets

0360A Cutlery Box Used For Storing Cutlery Sets

નિયમિત ભાવ Rs. 60.18
નિયમિત ભાવ Rs. 249.00 વેચાણ કિંમત Rs. 60.18
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.

0360 A Cutlery Box Used For Storing Makeup Equipments And Kits.

Description: -
The Cutlery Box Is Used For Storing Makeup Stuffs And Equipments Of Women's And Girl's. It Has A Kind Of Good Space Inside It For Storing All These Things And All. Widely, Used in Household And Beauty Parlour's.

➤ High Quality: The Material Used While Making It Is Of Very High Quality And Well Build.
➤ Handle: Easy To Handle And Manage As You Handle Simple Things And Doesn’t Need Any Instruction For Using It.
➤ Surface: The Material Used For Making It Is Quite Good One And Specially Designed for Simple Use.

Material Type: - Plastic

Specifications: -
• Safe To Use And Handle
• • Light Weighted And Easy To Carry
• Simple To Use It Anywhere
• • Easy Start And Stop Mechanism

Dimensions: -
Volu. Weight (Gm) :- 542
Product Weight (Gm) :- 210
Ship Weight (Gm) :- 542
Length (Cm) :- 22
Breadth (Cm) :- 11
Height (Cm) :- 11

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ