ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 7

JKT

0543 LED Flash Light lamp tyre Wheel Valve Sealing caps

0543 LED Flash Light lamp tyre Wheel Valve Sealing caps

નિયમિત ભાવ Rs. 50.74
નિયમિત ભાવ Rs. 99.00 વેચાણ કિંમત Rs. 50.74
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
  • Tire valve cap lights screw onto the valve stem of your car, bicycles or motorcycle in seconds.
  • Universal fitment and easy to install no special wires, can be easily installed and removed.
  • Fits most valves of road, mountain bicycles, motocycles and cars, Waterproof, shockproof. Car lights increase night-time and bad weather visibility for safety.
  • Bright led will turn on while the vehicle is moving and off when stop. Silver body with ultra bright, long life-span led lights.
  • The lights turn on when you drive, go off when you stop.
Brand new and high quality
These LED Bike Wheel Lights fits most bicycles, motorcycles and cars.
LED Bike Wheel Light features motion sensors, LEDs.
LED lights will turn on when the vehicle is moving and off when the vehicle comes to a stop.
Screws onto the valve stem of your car, bicycle or motorcycle in seconds.
Enhances safety by increasing visibility at night and during bad weather conditions.
"
સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ