ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 10

JKT

0653 Multipurpose cleaning rubber hand gloves (green) 1 PC

0653 Multipurpose cleaning rubber hand gloves (green) 1 PC

નિયમિત ભાવ Rs. 65.00
નિયમિત ભાવ Rs. 199.00 વેચાણ કિંમત Rs. 65.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.

0653 Multipurpose cleaning rubber hand gloves (green) 1 PC

Description: -
Gum Rubber, Natural Latex, Extra Thick And Strong, Washable And Reusable, Cut, Wear-Tear Resistant Longer Sleeves Protective Safety Gloves For Men And Women.

• SPECIALLY DESIGNED : These Rubber Gloves Are Specifically Designed To Be More Durable Than Ordinary Rubber Gloves Can Be Used Dry And Wet Water And Oil Resistant Take Care Of Your Skin, Sweat And Puncture Proof.

• APPLICATION : Dish Washing Utensils Kitchen Car Wash Home Sanitary Toilet Bathroom Scrubbing And Cleaning Washing Clothes Scrubber Sponge Cleaner Dish Dying Color Hair Salon , Industries , Factory , Construction For Worker Labour Cement Concrete Brick Work.

• GARDEN WORK : These Extra Long Sleeve Safety Working Gloves Big Arm Are Used In Garden Agricultural Threshing Field Soil Works , Grinding Farming Agriculture In Farm By Farmers Planting Vegetable Plantation Or Mud Thorn Plant Handling.

• FLEXIBLE & ANTI-SLIP MATERIAL : Glows With Scrubbers Are Easy To Use They Are Soft And Flexible With Anti-Slip Textured Grip On Palms And Fingers, Heat Protection & Cold Resistant.

Specifications: -

Material- Rubber

Dimensions: -
Volu. Weight (Gm) :- 100

Product Weight (Gm) :- 70

Ship Weight (Gm) :- 100

Length (Cm) :- 32

Breadth (Cm) :- 14

Height (Cm) :- 1

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ