ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 10

JKT

0784 4 Pc Fancy Ice Tray used widely in all kinds of household places while making ices and all purposes.

0784 4 Pc Fancy Ice Tray used widely in all kinds of household places while making ices and all purposes.

નિયમિત ભાવ Rs. 63.72
નિયમિત ભાવ Rs. 99.00 વેચાણ કિંમત Rs. 63.72
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.

0784 4 Pc Fancy Ice Tray used widely in all kinds of household places while making ices and all purposes.

Description: -
0784 4 Pc Fancy Ice Tray used widely in all kinds of household places while making ices and all purposes. Its design is very ease going and very handy in order to use it clearly without any problem or facing any disadvantage. It is made under the consideration of user’s concern, which makes this product safe while using it. You can use it everywhere just because of its small size and ongoing mobility and take it to everyplace, where you want to use it for your needy purposes. This fancy ice tray is very handy and light weighted so it basically doesn’t need any extra hand to control or manage it and that’s is why, this furthermore makes it a worthy material.


General: -

Material: - Fancy ice tray

Type: - 0784 4 Pc Fancy Ice Tray used widely in all kinds of household places while making ices and all purposes.

Specifications: -

• Safe to use and handle the Fancy ice tray
• Light weighted and easy to carry
• Simple to use it anywhere
• Easy start and stop mechanism

Dimensions: -
Volu. Weight (Gm) :- 241
Product Weight (Gm) :- 220
Ship Weight (Gm) :- 241
Length (Cm) :- 21
Breadth (Cm) :- 11
Height (Cm) :- 5

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ