ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 10

JKT

0861h Corner Sink Strainer For Draining Kitchen Waste In Sinks And Wash Basins.

0861h Corner Sink Strainer For Draining Kitchen Waste In Sinks And Wash Basins.

નિયમિત ભાવ Rs. 34.22
નિયમિત ભાવ Rs. 99.00 વેચાણ કિંમત Rs. 34.22
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.

0861h Corner Sink Strainer For Draining Kitchen Waste In Sinks And Wash Basins.

Description: -
Thick Material, Punch-Free, Sticking Firmly, And Safe To Use. A Good Sink Food Strainer. Inside The Strainers For Kitchen Sink Allows Water To Drain And The Hole Size Is Uniform, Ventilation, Breathable, Drain, Letting Sponges And Scrubbers Dry.

• Triangular Design : Fully Makes Use Of The Space Of Sink Or Wall, Save More Space For Your Kitchen. Can Be Hanging In The Sink Corner Strainer Basket To Facilitate The Placement Of Dishwashing Sponges, Cleaning Balls, Soap, Etc.

• Double Firm : Equipped With A Strong Suction Cup And Adhesive Stickers, Easy To Stick On A Smooth Surface Without Leaving Any Traces. Placed Smoothly, Anti-Skid, Easy To Install, Disassemble And Has Strong Load-Bearing Capacity.

Specifications: -
Material- Plastic

Dimensions: -
Volu. Weight (Gm) :- 410

Product Weight (Gm) :- 85

Ship Weight (Gm) :- 410

Length (Cm) :- 20

Breadth (Cm) :- 20

Height (Cm) :- 5

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ