ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 9

JKT

873 Plastic Twist Tie Wire Spool With Cutter For Garden Yard Plant 50m (Green)

873 Plastic Twist Tie Wire Spool With Cutter For Garden Yard Plant 50m (Green)

નિયમિત ભાવ Rs. 104.00
નિયમિત ભાવ Rs. 250.00 વેચાણ કિંમત Rs. 104.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.

DeoDap Plastic Twist Tie Wire Spool With Cutter For Garden Yard Plant 50m (Green)

Twist ties are what Americans formerly used to close up trash bags. Nowadays they’re used for pretty much everything but closing up trash bags! When it comes to growing plant indoors, twist ties are a welcome guest in our home and they are one of the most efficient tools available for LST (low stress training) and other methods of plant training.

We use twist ties in two varieties:

Regular twist tie is great for training young plants and it’s equally great at training new growth on growing plants. Bigger stems, however, can break loose from twist ties in a matter of hours depending on how fast they grow. Twist ties can also damage stems that grow too big if they're twisted on. Make sure to not secure twist ties by twisting them; gently wrapping the twist tie is a better method because it will pop off before it ever starts "choking" stems.

GREAT LENGTH & SUPERIOR MATERIAL: This garden wire twist tie measures 164ft (50m) per reel, durable and enough to be used for long time, which made from super quality green plastic - coating iron

GARDENING USE: Can be used as garden twist tie, securing plants, vines, shrubs and flowers to trellis, stakes, or other supports

HOME & OFFICE USE: Can be used as cable twist tie to organizer headphones line, USB cable, computer line and mobile phone charger cable, keep your cables neat and organized

CONVENIENT CUTTING & EASY TO USE: This twist tie comes with a built-in cutting tool for more convenience and you can cut the twist ties freely according to the length. Besides, the spindle is easy to unwind and keeps yards of the stuff all well organized

Product specification:

  • Total Length: 164ft (50m)
  • Product Weight: About 110g / 3.9 oz
  • Color : green
  • Material: PVC plastic iron
  • Usage: Protect plants from climbing, cable storage etc.
સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ