ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 5

JKT

1092A Coloring Combo Colors Box Color Pencil, Crayons, Water Color, Sketch Pens Set of 42

1092A Coloring Combo Colors Box Color Pencil, Crayons, Water Color, Sketch Pens Set of 42

નિયમિત ભાવ Rs. 109.74
નિયમિત ભાવ Rs. 199.00 વેચાણ કિંમત Rs. 109.74
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.

Coloring Combo Colors Box Color Pencil, Crayons, Water Color, Sketch Pens Set of 42

Combo Colors Box Color Pencil ,Crayons , Water Color, Sketch Pens Set Of 42 in 1 color box Pieces . presents a beautiful color kit for kids. This set includes colors, markers crayons, oil pastels. Helps in developing motor skills, color recognition abilities and eye-hand coordination. . An attractive unique design color kit . Includes markers crayons, oil pastels eraser, sharpener . Everything your child will need to begin painting. Camlin presents a range of good quality, non-toxic water colors in cake form with excellent coloring strength developed specially for students. Item includes: Box of Water Color Cake - 42 shades

  • Color collection with multiple colored pens, crayons, water colors, oil pastes, pencils
  • Pencil and Sharpener: With a Pencil and Sharpener included in the Set your Child Can Draw what they would like to Color
  • 6 Oil Pastels and 12 Crayons: Containing all basic Primary Colors with the 6 Oil Pastels, Your Child can use to Color and Learn!
  • 5 Paper Clips: 5 Paper Clips that come with the Kit. Includes markers crayons, oil pastels, eraser and Sharpener
  • Best result can be seen on Drawing Paper. These colors can adhere easily to surfaces like textured paper, sketching paper or even smooth tinted paper

Physical Dimension


Volu. Weight (Gm) :- 279

Product Weight (Gm) :- 210

Ship Weight (Gm) :- 279

Length (Cm) :- 24

Breadth (Cm) :- 14

Height (Cm) :- 4

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ