ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 11

JKT

0998 Silicone Ice Cube Trays 32 Cavity Per Ice Tray [Multi color]

0998 Silicone Ice Cube Trays 32 Cavity Per Ice Tray [Multi color]

નિયમિત ભાવ Rs. 86.00
નિયમિત ભાવ Rs. 99.00 વેચાણ કિંમત Rs. 86.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.

0998  Silicone Ice Cube Trays 32 Cavity Per Ice Tray [Multi color]

0998 Similar Sku Also 1138

32 Cavity Per Ice Tray - Flexible Stack able Mini Cocktail Whiskey Ice Cube Mold Storage Containers Your drink stays chilled for hours - No loss of flavor - Easy release of ice cube Easy to clean Dishwasher safe Set of 1 trays, containing a total of 32 cubes, each is. BPA free and FDA approved. No odor or after taste. Enjoy your drink's genuine taste. Sturdy and stackable trays that won't spill contents. Allow stacking multiple trays on top of each other, no need for cover or lid. Easy to use. 

Features

  • The trays are made of lightweight, flexible and food grade silicone. Unlike thicker, heavier types of silicone trays, thin and sleek trays reduce ice cube sticking, allowing you to pop them out with less effort.
  • Easy to use, just fill with water, soda, herbs, fruits or juice, etc. then put the tray into the freezer, you will have 32 cubes about 1 inch square.
  • Convenient storage, dishwasher safe. The size of the cubes fit every type of glass. Enjoy every cold drink with minimal dilution
  • They are great for ice, chocolate, candy, baby food, sauces, juices, soap and even more. Get creative with your trays and have fun

Physical Dimension

Volu. Weight (Gm) :- 122

Product Weight (Gm) :- 60

Ship Weight (Gm) :- 122

Length (Cm) :- 17

Breadth (Cm) :- 11

Height (Cm) :- 3

"
સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ