ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 8

JKT

1246 Mosquito Repeller Rat Pest Repellent for Rats, Cockroach, Mosquito, Home Pest

1246 Mosquito Repeller Rat Pest Repellent for Rats, Cockroach, Mosquito, Home Pest

નિયમિત ભાવ Rs. 101.48
નિયમિત ભાવ Rs. 199.00 વેચાણ કિંમત Rs. 101.48
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.

Home Pest Control Reject Device Ultrasonic Pest Control Repeller Repellent

Non-Toxic Spider Lizard Mice Repellent Indoor for Mosquito, Ant, Flea, Rats, Roaches, Cockroaches, Fruit Fly, Rodent, Insect


Easy and Convenient to Use

Simply plug the mice repellent into the electrical outlet, then the electronic pest repellent will start to drive pests out for good. Please install the pest repeller near the areas where the rat or pests might visit. 10-30 inches above from the ground is recommended for crawling pest, while higher for flying pest.


No Chemicals, Poisons or Trap

Ultrasonic mouse repellers work by producing tones which are inaudible to the human ear, but unbearable to mice and rats. You no longer have to worry about a child putting their hand in a trap or touching any poison. Ultrasonic mouse repellers won't hurt you, your dog, cat, or most other household pets.


Large Coverage Area & Long Life

Density Collection pest reject is effective for an area up to 800~1200 Square Feet. Though the pest repeller works very well, but we recommend placing those sonic repellent in every room! Further, one rodent repellent can last for a couple of years, saving you hundreds of dollars in paying for exterminating pest control service.


Work Principle:

The ultrasonic pest repeller emits ultrasonic frequency of 10-65KHz, making pest feel uncomfortable by destroying their sense of smell, interfering their auditory nervous system, even destroying their central nervous system, to repel pest without killing them.


Using effects:

Week1: quick impact & run away from shelter.

Week2: non-immune & nervous system damaged.

Week3-4: intolerable & flee from home forever

Dimension :-

Volu. Weight (Gm) :- 312

Product Weight (Gm) :- 60

Ship Weight (Gm) :- 312

Length (Cm) :- 18

Breadth (Cm) :- 14

Height (Cm) :- 6

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ