ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 7

JKT

1337A Professional Stylish Hair Dryers For Women And Men

1337A Professional Stylish Hair Dryers For Women And Men

નિયમિત ભાવ Rs. 397.00
નિયમિત ભાવ Rs. 499.00 વેચાણ કિંમત Rs. 397.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
"

Professional Stylish Hair Dryers For Women And Men

Hair dryer is a perfect combination of style and technology. The powerful AC motor and faster air flow helps you to get gorgeously smooth, frizz free, trendy hair styles in no time. It has two heat / speed settings and a cool shot button which dispenses cold air that sets your style. This dryer comes with two detachable concentrator nozzle attachments- large and medium.

Concentrator nozzles help to control air flow on specific sections for targeted drying and precision styling. Large nozzle has a wide air outlet which covers more area and is very useful to dry long and thick hair. Medium nozzle allows air to come out of a smaller area with more force and is very good for fringes. *The orange ribbon in the main image is for representation purposes only and is not included with the product

  • It has three variable heat settings and 2 speed settings to be of optimum use.
  • For drying your hair instantly without losing its shine, the Hair Dryer is must-have
  • Professional AC Collector Motor, Hanging loop for easy storage
  • 2m long lasting cable for durability, Attachments: Removable Concentrator
  • Health breeze mode: This hair dryer protects your lovely looks from excess heat with the health breeze mode that helps in the gentle drying of hair

Physical Dimension

Volu. Weight (Gm) :- 1090

Product Weight (Gm) :- 410

Ship Weight (Gm) :- 1090

Length (Cm) :- 24

Breadth (Cm) :- 9

Height (Cm) :- 25

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ