ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 10

JKT

1425A Easy to Carry Emergency Waterproof Rain coat pouch

1425A Easy to Carry Emergency Waterproof Rain coat pouch

નિયમિત ભાવ Rs. 65.00
નિયમિત ભાવ Rs. 99.00 વેચાણ કિંમત Rs. 65.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.

1425A Easy to Carry Emergency Waterproof Rain coat pouch

Description :-

The first Raincoat that fits in your wallet. So, this way you will be always protected from an unpredictable rain by having Rain card always with you in your wallet thanks to its materials & folding technique. Small Packaging Easy to Carry: The emergency disposable poncho has in individually wrapped and them fold small enough to put in a purse or your pocket without adding weight or bulk, very handy to keep one in home, office, car and backpack. Waterproof: With drawstring hood, the rain poncho ensure that your face and hair are kept dry.

  • A Must Have Product in Rainy Days. No need to worry about your Clothes and Smart Phone in Rainy Season It will protect you and your Smart phone from getting Wet in Rainy Days.
  • Unisex Plastic Flexible Raincoat | Great For Events, Parties, Weddings, Festivals Or Just To Avoid A Dousing From An Unexpected Shower
  • A great alternative to carrying a heavy raincoat while you travel. Easily pack this away in your briefcase or backpack. Perfect for hiking and camping gear
  • Raincoat comes inside the card and it will protect you from your head to your knees during a storm Rain card was designed to fit in your wallet, your pocket or anywhere
  • Compact, light and easy to carry

Dimensions :-

Volu. Weight (Gm) :- 190

Product Weight (Gm) :- 30

Ship Weight (Gm) :- 190

Length (Cm) :- 20

Breadth (Cm) :- 15

Height (Cm) :- 3

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ