ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 9

JKT

1452 One-Touch Automatic Vacuum Sealing Machine for Dry And Moist Food

1452 One-Touch Automatic Vacuum Sealing Machine for Dry And Moist Food

નિયમિત ભાવ Rs. 451.94
નિયમિત ભાવ Rs. 1,999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 451.94
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.

One-Touch Automatic Big Vacuum Sealing Machine for Dry And Moist Food Fresh Preservation

Portable & Big Suction
Big size and magnetic absorption design make vacuum sealer machine can adsorb on the surface of the refrigerator to save space. 60kPa vacuum pump can easily suck the air out and shrink the bags to keep foods in vacuum environment to keep food fresh. By vacuum sealing, you will also create extra space in your fridge. Say goodbye to cluttered and unorganized refrigerators and freezers.

Multifunctional Food Vacuum Sealer
The automatic vacuum sealer can keep the freshness of fruits, nuts, meat, sweets, and vegetables, preventing foods from getting freezer burned, molded, and spoiled, reduces spoilage and food waste.

Safe, Durable & Portable
The food saver shell is made of ABS engineering plastic, durable sealer machine , easy to carry, fully automatic vacuum sealing system design, multi-layer heat dissipation, overheat protection, safe and comfortable to use.

Lightweight Security Protection
With its compact and sleek look, it does not take up a lot of space in the kitchen. It is very small and fairly light which does not need much space for storage.Over-pressure, lack-pressure, empty plumping protection, inverter, and voltage recognition. Bonus:15 BPA FREE vacuum bags (20x25cm) are included for your convenience and enjoyment. It's a practical food-saving machine that you shouldn't hesitate to buy.

 

Specifications
Model: JB-68
Power: 90 W
Voltage: AC100-240 V/ 50+60 Hz
Vacuum Degree: -60Kpa
Packing Size: L-373 x W80 x H98 (mm)
Weight: 0.42 kg

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ