ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 11

JKT

1462B Bath Sponge Round Loofah and Back Scrubber for Men and Women

1462B Bath Sponge Round Loofah and Back Scrubber for Men and Women

નિયમિત ભાવ Rs. 21.24
નિયમિત ભાવ Rs. 49.00 વેચાણ કિંમત Rs. 21.24
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.

1462B Bath Shower Ultra Soft Round Body Scrubber/Loofah/Sponge Exfoliator 

Exfoliating with Body Scrubber/loofah is easy; It takes just a few minutes in the shower and can help make your skin smooth and silky soft. Scrub your body with the loofah and rinse your skin with warm water. Easily loosen and remove the top layer of dead skin cells. Body Scrubber/bath sponge is a long lasting scrubber and reaches hard to reach areas of the body while bathing and thus cleans, exfoliates and rejuvenates your skin. Use with your favourite shower soap to create rich lather and remove away impurities leaving behind clean and soft skin. Rinse and air dry after use.

Foliating regularly helps keep your skin fresh and supple, and this body loofah sponge provides excellent, chemical-free manual exfoliation. It can also be used to hang on hooks, after and before use. Apply shower gel or soap for easy exfoliation and lather. Rinse and air dry after bath. This soft sponge helps you maintain your healthy, vibrant and glowing skin. It's so handy that it exfoliates and cleans your skin making it soft and silky.

Exfoliation & Improved Blood Circulation

mesh texture gentle works it magic as it exfoliates and cleanses your skin. Gentle rubbing over the skin ensures enhanced local blood flow, giving you a perfect glowing skin.

 How to Use 

Take a little bit of shower gel or soap on wet Loofah to produce a lot of foamy lather. Gently Scrub all over the body & Rinse off. Hang on the wall to air dry and keep your Loofah safe and hygienic

Physical Dimension

Volu. Weight (Gm) :- 183

Product Weight (Gm) :- 10

Ship Weight (Gm) :- 183

Length (Cm) :- 18

Breadth (Cm) :- 12

Height (Cm) :- 4

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ