ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 9

JKT

1471 Cockroach Traps Box Cockroach Bug Roach Catcher Cockroach Killer

1471 Cockroach Traps Box Cockroach Bug Roach Catcher Cockroach Killer

નિયમિત ભાવ Rs. 111.00
નિયમિત ભાવ Rs. 299.00 વેચાણ કિંમત Rs. 111.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.

Effective Killer Home/Kitchen Bug Catcher Cockroach Trap Box, Pest Killer Bait House Smart box

Features
 the door to upgrade the type of light, the size of a cockroach can be pushed into the     top, but can not come.
 the height of the box, a large space
 there is a water injection nozzle, can be drowned in the water.
 material selection of PVC material, anti-fall, wear, no odor, do not worry about                 transport problems.

 How to Use
 open the box , drop into the bait (safe & no-toxic) as the pictures.
 Close the box and put into the places where the cocroaches appear often. If no   cockroaches catched after a few days, please change the palces you locate the box.
 After some cockroaches in, no action needed, the body smell of the cockroaches will attract more roaches in.
 After get more cockroaches. You can use hot water drowning, or exposure under the sunlight, or let them go far from your house.
 This box can be used many times, after the first use, you can use some cookies etc food as bait.

 Specifications
Material: plastic+Metal
The package includes : 1 pc Cockroach Catcher & 3 pcs of Bait

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ