ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 8

your brand

1569A Plastic Safety Scissor, Pre-School Training Scissors.

1569A Plastic Safety Scissor, Pre-School Training Scissors.

નિયમિત ભાવ Rs. 23.60
નિયમિત ભાવ Rs. 49.00 વેચાણ કિંમત Rs. 23.60
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
1569A Plastic Safety Scissor, Pre-School Training Scissors.

Description:-

Tools for Learning

Research shows that spending time with your child helps your child grow physically and mentally. Train children's practical ability, thinking development, be a smart kid. Cultivate the ability to focus, let the child work more seriously, kechi , Kaatar 

Best Toys for Toddlers

Lovely and vivid design, let the kid be full of interest, improve imagination. Limit screen time, make time for unstructured play, and choose toys that inspire imagination. Kids who can create the possibilities become adults who can make their dreams a reality!

Kids can create fun designs with these safety scissors. These preschool scissors offer round tips and plastic blades that can only cut paper and card, you don't have to worry about your kids cutting their fingers or hair. These colorful tools can be a good starter set for a new little artist.

Toddler Scissors

BLUNT TIP

CUT SMOOTHLY

SPECIFICALLY DESIGNED for TODDLERS.


Dimension:-

Volu. Weight (Gm) :- 27

Product Weight (Gm) :- 19

Ship Weight (Gm) :- 27

Length (Cm) :- 14

Breadth (Cm) :- 6

Height (Cm) :- 1

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ