ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 13

JKT

1744 360 D Rot 4 Claws Hook used in hanging and supporting various types of stuffs and items etc.

1744 360 D Rot 4 Claws Hook used in hanging and supporting various types of stuffs and items etc.

નિયમિત ભાવ Rs. 59.00
નિયમિત ભાવ Rs. 99.00 વેચાણ કિંમત Rs. 59.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.

1744 360 D Rot 4 Claws Hook used in hanging and supporting various types of stuffs and items etc.

Description: -
1744 360 D Rot 4 Claws Hook used in hanging and supporting various types of stuffs and items etc. Its design is very ease going and very handy in order to use it clearly without any problem or facing any disadvantage. It is made under the consideration of users concern, which makes this product safe while using it. You can use it everywhere just because of its small size and ongoing mobility and take it to everyplace, where you want to use it for your needy purposes. This hook is very handy and light weighted so it basically doesnt need any extra hand to control or manage it and thats is why, this furthermore makes it a worthy material.

General: -
Material: - Plastic Hook
Type: - 1744 360 D Rot 4 Claws Hook used in hanging and supporting various types of stuffs and items etc.

Specifications: -
 Safe to use and handle the hook
 Light weighted and easy to carry
 Simple to use it anywhere
 Easy start and stop mechanism

Dimensions: -
Volu. Weight (Gm) :- 350

Product Weight (Gm) :- 22

Ship Weight (Gm) :- 350

Length (Cm) :- 21

Breadth (Cm) :- 9

Height (Cm) :- 9

"
સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ