ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 9

JKT

1744A 4-Claw Multi-Function 360 Degree Rotatable Purse Rack Handbag Hanger Hook

1744A 4-Claw Multi-Function 360 Degree Rotatable Purse Rack Handbag Hanger Hook

નિયમિત ભાવ Rs. 62.00
નિયમિત ભાવ Rs. 99.00 વેચાણ કિંમત Rs. 62.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.

4-Claw Multi-Function 360 Degree Rotatable Purse Rack Handbag Hanger Hook

360 D Rot 4 Claws Hook used in hanging and supporting various types of stuffs and items etc. Its design is very ease going and very handy in order to use it clearly without any problem or facing any disadvantage. It is made under the consideration of users concern, which makes this product safe while using it. You can use it everywhere just because of its small size and ongoing mobility and take it to everyplace, where you want to use it for your needy purposes. This hook is very handy and light weighted so it basically doesnt need any extra hand to control or manage it and that is why, this furthermore makes it a worthy material.

  • 360 D Rot 4 Claws Hook used in hanging and supporting various types of stuffs and items etc. Its design is very ease going and very handy in order to use it clearly without any problem or facing any disadvantage.
  • It is made under the consideration of users concern, which makes this product safe while using it.
  • You can use it everywhere just because of its small size and ongoing mobility and take it to everyplace, where you want to use it for your needy purposes.
  • This hook is very handy and light weighted so it basically doesnt need any extra hand to control or manage it and thats is why, this furthermore makes it a worthy material.
  • Simple to use it anywhere .Easy start and stop mechanism

Physical Dimension

SKU :- 1744A_360d_rot_4claws_hook

Volu. Weight (Gm) :- 176

Product Weight (Gm) :- 30

Ship Weight (Gm) :- 176

Length (Cm) :- 8

Breadth (Cm) :- 8

Height (Cm) :- 13

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ