ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 8

JKT

1795 Oval Shape 3D Mirror Sticker used in all kinds of household and official purposes as a sticker etc.

1795 Oval Shape 3D Mirror Sticker used in all kinds of household and official purposes as a sticker etc.

નિયમિત ભાવ Rs. 56.64
નિયમિત ભાવ Rs. 199.00 વેચાણ કિંમત Rs. 56.64
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.

1795 Oval Shape 3D Mirror Sticker used in all kinds of household and official purposes as a sticker etc.

Description: -
1795 Oval Shape 3D Mirror Sticker used in all kinds of household and official purposes as a sticker etc. Its design is very ease going and very handy in order to use it clearly without any problem or facing any disadvantage. It is made under the consideration of user’s concern, which makes this product safe while using it. You can use it everywhere just because of its small size and ongoing mobility and take it to everyplace, where you want to use it for your needy purposes. This oval shape sticker is very handy and light weighted so it basically doesn’t need any extra hand to control or manage it and that’s is why, this furthermore makes it a worthy material.


General: -

Material: - Oval shaped sticker

Type: - 1795 Oval S 3D M Sticker used in all kinds of household and official purposes as a sticker etc.


Specifications: -

• Safe to use and handle the sticker
• Light weighted and easy to carry
• Simple to use it anywhere
• Easy start and stop mechanism

Dimensions: -
Volu. Weight (Gm) :- 194
Product Weight (Gm) :- 40
Ship Weight (Gm) :- 194
Length (Cm) :- 27
Breadth (Cm) :- 17
Height (Cm) :- 2

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ