ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 9

JKT

2003 Small Onion Chopper & Vegetable Chopper Quick Cutter with Rotating Blade

2003 Small Onion Chopper & Vegetable Chopper Quick Cutter with Rotating Blade

નિયમિત ભાવ Rs. 76.70
નિયમિત ભાવ Rs. 199.00 વેચાણ કિંમત Rs. 76.70
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.

2003 Small Onion Chopper & Vegetable Chopper Quick Cutter with Rotating Blade

Vegetable and Onion Chopper Quick Cutter with Rotating Blade

Onions Have Always Been An Important Part In Almost All Dishes. But The Real Difficulty Lies In Chopping Them. That's The Reason You Should Equip Your Kitchen With This Onion And Vegetable Cutter Chopper From Good, And Churn Out Finely Chopped Onions Without Even Shedding A Tear. Easier Way To Cut/Chop Onions, Green Chilies, Vegetables, Etc. It Is Made Of Virgin Plastic Materials With Sharp Stainless Steel Blades Bushy Type Handle And Knob With Free Forward And Backward Movements That Allows Easy Rotation Of Blades Easy To Use And Clean The Container At The Bottom, That Collects The Cut/Chopped Items.

Onions are an integral ingredient in all dishes. No more tears while cutting and chopping onions. this chopper that reduces the workload and makes this tricky task easy.

Material made of stainless steel, the blades are sharp and chop the onions finely. The outer body is made of plastic and make this kitchen tool sturdy and long-lasting.

Design With a well-designed body and green lids, this chopper looks stylish in your kitchen. The ergonomic handle can be rotated to chop onions and other similar vegetables. 

This chopper is easy to clean and requires less maintenance efforts.

Features

  • Blade Made From Hardened Stainless Steel 
  • Multi Purpose Quick Onion & Vegetable Chopper 
  • Wash & Dry Chopper After Use
  • ABS Plastic Material

"

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ