ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 9

JKT

2005 SS Vegetable Cutter Used For Cutting And Chopping Of Vegetables.

2005 SS Vegetable Cutter Used For Cutting And Chopping Of Vegetables.

નિયમિત ભાવ Rs. 56.64
નિયમિત ભાવ Rs. 99.00 વેચાણ કિંમત Rs. 56.64
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
2005 SS Vegetable Cutter Used For Cutting And Chopping Of Vegetables.

Description: -
Fastest, Safest And Easiest Way To Chop Or Cut Vegetables, The Vegetable Cutter Is Melded Using Hand Selected HIGH-QUALITY Plastic For A Lightweight Feel, Fitted With TOP-QUALITY STAINLESS STEEL Sturdy Blades For The Sharpest And Quickest Slice And Chop. This is helpful tool for daily kitchen use.

 Rich Cut Prep Time In Half Very Easy To Use, And Make Work Of Canning And Preserving Food Super-Fast.

 Stainless Steel Blade For Easy Chopping, Sharp-Shaped Cutting Blade For Efficient And Smooth Cutting.

 It Can Be Used Equally Well As A Vegetable Chopper, Salad Chopper, Onion Chopper, Garlic Chopper, Herb Chopper Or As A General-Purpose Manual Food Chopper. Powerful Handheld Herb / Vegetable / Food Chopper. Perfect For Slicing Vegetable/Fruit Salads, Cutting Various Foods For Baby, Chopping Nuts, Herbs, Veggies, Pesto, Hummus, Salsa, Guacamole, Meat For Meatloaf, Ice, And More


Specifications: -
Material- Plastic With Steel Blade

Dimensions: -
Volu. Weight (Gm) :- 119

Product Weight (Gm) :- 115

Ship Weight (Gm) :- 119

Length (Cm) :- 26

Breadth (Cm) :- 7

Height (Cm) :- 3
સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ