ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 7

JKT

2283G Manual Green mini plastic food chopper with extra sharp blades (375 Ml)

2283G Manual Green mini plastic food chopper with extra sharp blades (375 Ml)

નિયમિત ભાવ Rs. 68.44
નિયમિત ભાવ Rs. 249.00 વેચાણ કિંમત Rs. 68.44
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.

2283G Manual Green mini plastic food chopper with extra sharp blades (375 Ml)

Description :-  

  • Handy vegetable and fruit chopper
  • Equipped with 3 high-quality sharp stainless steel blades for easy chopping
  • It can be stored easily in the kitchen High-quality food grade plastic body: for near-unbreakable use
  • Individual parts (blades, container, and the lid) are easy to maintain and clean separately
  • In use Easy strong pulley mechanism to chop all types of fruits and vegetables effortlessly 
  • The three stainless steel chopping blades ensure clean and hassle-free cutting of fruits and vegetables with minimal effort Giving you the ultimate convenience.
  • This chopper does not require external power to operate.
  • The strong string and sharp blades help in finely chopping vegetables and fruits. Simply pull the string according to your needs and get the results in seconds.

Dimensions :-

Volu. Weight (Gm) :- 298

Product Weight (Gm) :- 190

Ship Weight (Gm) :- 298

Length (Cm) :- 12

Breadth (Cm) :- 12

Height (Cm) :- 10

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ