ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 9

JKT

2416W Toothpaste Dispenser Used For Pulling Out Toothpaste While Brushing.

2416W Toothpaste Dispenser Used For Pulling Out Toothpaste While Brushing.

નિયમિત ભાવ Rs. 77.88
નિયમિત ભાવ Rs. 99.00 વેચાણ કિંમત Rs. 77.88
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
"

2416W Toothpaste Dispenser Used For Pulling Out Toothpaste While Brushing.

Description: -

It Is Easy To Install Without Punching Holes. It Is Waterproof, Moisture-Proof And Anti-Aging, And It Is Not Easy To Fall If It Is Used For A Long Time. Save Space, Not Hurt The Wall, Solid And Durable. The Thick Bottom Makes It Safer To Place Things And Use More Safely.

 The Toothpaste Comes Out With A Little Push. It's Easy For Children To Use. Quantitative Extrusion Toothpaste, Easy To Use, Environmental Protection, No Waste. Avoid Direct Contact, Clean And Hygienic. The Universal Toothpaste Interface Can Be Disassembled And Cleaned, Which Is Simple And Convenient. It Can Be Used For A Long Time Without Worrying About Dirt.

 The Toothbrush Holder Can Accommodate A Variety Of Toothbrushes, Which Is Dustproof, Hygienic And Beautiful. Partition Storage, Top Storage, Easy To Use The Material, Safe Use, No Smell, Care For Family Health.

 It Can Save Space, Keep The Bathroom Clean And Tidy, And Don't Worry About The Messy Table Top. You're Worth It.

 Inverted Design Can Be Better Dust-Proof, Ventilation, Rapid Drainage, To Avoid Long-Term Water Stains At The Bottom, Causing Bacterial Growth, Harm To Health. Easy To Access, Ideal For Shower And Bathroom. Independent Toothbrush Slot, More Hygienic. Independent Toothbrush Slot, Bring More Safety To Your Family And Children.

Specifications: -
Material- Plastic with Adhesive sticker

Dimensions: -
Volu. Weight (Gm) :- 327

Product Weight (Gm) :- 170

Ship Weight (Gm) :- 327

Length (Cm) :- 16

Breadth (Cm) :- 11

Height (Cm) :- 9

"
સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ