ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 8

JKT

2445 Manual Aluminium and Steel Fruit Press Juicer

2445 Manual Aluminium and Steel Fruit Press Juicer

નિયમિત ભાવ Rs. 283.20
નિયમિત ભાવ Rs. 399.00 વેચાણ કિંમત Rs. 283.20
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.

Multipurpose Aluminium Alloy and Steel Manual Hand Press Fruit Juicer, Lemon-Lime Squeezer, Instant juicer Orange juicer ??

HOW TO USE?
Step 1 : It is recommended to cut the fruit to a suitable size
Step 2 : Put the fruit into the manual fruit juicer
Step 3 : Press down properly
Step 4 : You can get fresh juice

Durable and Health
The manual citrus juicer is made of high quality aluminum. The aluminum alloy on the surface of the juicer is not in direct contact with the fruit, never worry about health and original flavor of the juice. Quickly get Vitamin C.

Maximum Juicer Output
Add efficiency to your juicing process with this citrus squeezer extractor for superior leverage, designed for maximum juice output, Adds convenience to bars, smoothie stands, and cafes. Silent squeezing, Compared with the machine juicer, our manual juicer has no noise in the process of use

Easy to Use
Citrus Squeezer comes with Pp food grade plastic liner, to reduce the touch between the fruit juice and the lime squeezer. For ease of use, v-shaped juice outlet which makes it easy to pour the juice into a glass or other container. In addition, the smooth handle provides a comfortable and stable grip for easy grip and compression. Present 2 cotton filter bags to remove the fruit peel, seed and flesh easily.

Easily removable components for Easy Cleaning
The components of this fruit juice squeezer are removable for easy cleanup.DO NO WASH IN A DISHWASHER,WASH BY HAND, rinse and dry after each use for longer use. Plus, its small footprint allows it to sit on countertops without taking up too much space.

Specification

Material : Aluminum Body & Plastic strainer
Color : Silver

Dimensions: -
Volu. Weight (Gm) :-811

Product Weight (Gm) :-624

Ship Weight (Gm) :-811

Length (Cm) :-25

Breadth (Cm) :- 15

Height (Cm) :- 13

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ