ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 8

JKT

2702 Pineapple Cutter used in all kinds of household and kitchen purposes for cutting pineapples into fine slices.

2702 Pineapple Cutter used in all kinds of household and kitchen purposes for cutting pineapples into fine slices.

નિયમિત ભાવ Rs. 96.00
નિયમિત ભાવ Rs. 199.00 વેચાણ કિંમત Rs. 96.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
2702 Pineapple Cutter used in all kinds of household and kitchen purposes for cutting pineapples into fine slices.

Description: -
2702 Pineapple Cutter used in all kinds of household and kitchen purposes for cutting pineapples into fine slices. Its design is very ease going and very handy in order to use it clearly without any problem or facing any disadvantage. It is made under the consideration of users concern, which makes this product safe while using it. You can use it everywhere just because of its small size and ongoing mobility and take it to everyplace, where you want to use it for your needy purposes. This pineapple cutter is very handy and light weighted so it basically doesnt need any extra hand to control or manage it and thats is why, this furthermore makes it a worthy material.

General: -
Material: - Cutter
Type: - 2702 Pineapple Cutter used in all kinds of household and kitchen purposes for cutting pineapples into fine slices.

Specifications: -
 Safe to use and handle the cutter
 Light weighted and easy to carry
 Simple to use it anywhere
 Easy start and stop mechanism

Dimensions: -
Volu. Weight (Gm) :- 154

Product Weight (Gm) :- 72

Ship Weight (Gm) :- 154

Length (Cm) :- 18

Breadth (Cm) :- 8

Height (Cm) :- 5
સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ