ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 12

JKT

2704 4 Pc Food Sealing Clip used in all kinds of places including household and official, especially for sealing packed food and stuff.

2704 4 Pc Food Sealing Clip used in all kinds of places including household and official, especially for sealing packed food and stuff.

નિયમિત ભાવ Rs. 42.48
નિયમિત ભાવ Rs. 99.00 વેચાણ કિંમત Rs. 42.48
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
2704 4 Pc Food Sealing Clip used in all kinds of places including household and official, especially for sealing packed food and stuff.

Description: -
2704 4 Pc Food Sealing Clip used in all kinds of places including household and official, especially for sealing packed food and stuff. Its design is very ease going and very handy in order to use it clearly without any problem or facing any disadvantage. It is made under the consideration of user’s concern, which makes this product safe while using it. You can use it everywhere just because of its small size and ongoing mobility and take it to everyplace, where you want to use it for your needy purposes. This food sealing clip is very handy and light weighted so it basically doesn’t need any extra hand to control or manage it and that’s is why, this furthermore makes it a worthy material.

General: -
Material: - Plastic Food sealing clip
Type: - 2704 4 Pc Food Sealing Clip used in all kinds of places including household and official, especially for sealing packed food and stuff, foodclip

Specifications: -
• Safe to use and handle the clip
• Light weighted and easy to carry
• Simple to use it anywhere
• Easy start and stop mechanism

Dimensions: -
Volu. Weight (Gm) :- 70

Product Weight (Gm) :- 55

Ship Weight (Gm) :- 70

Length (Cm) :- 12

Breadth (Cm) :- 5

Height (Cm) :- 5
સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ