ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 11

JKT

2707 100 Pc Food Sealing Clip used in all kinds of household and official kitchen places for sealing and covering packed food stuff and items.

2707 100 Pc Food Sealing Clip used in all kinds of household and official kitchen places for sealing and covering packed food stuff and items.

નિયમિત ભાવ Rs. 262.00
નિયમિત ભાવ Rs. 599.00 વેચાણ કિંમત Rs. 262.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
2707 100 Pc Food Sealing Clip used in all kinds of household and official kitchen places for sealing and covering packed food stuff and items.

Description: -
2707 100 Pc Food Sealing Clip used in all kinds of household and official kitchen places for sealing and covering packed food stuff and items. It is well-proportioned and attained, under the concern of user’s concern, that build this result secure while influential in what dress. You can use it unique just close allure littleness and bound determinant to move and support to together following a campaign all of, place you make chance use it for your drained purposes. This food sealing clip is very allowing and light burden so it basically doesn’t need few extra helps to control or carry out it and that’s is reason, this performing form it a good material.

General: -
Material: - food sealing clip
Type: - 2707 100 Pc Food Sealing Clip used in all kinds of household and official kitchen places for sealing and covering packed food stuff and items, 6309

Specifications: -
• Safe to use and handle the food sealing clip
• Light weighted and easy to carry
• Simple to use it anywhere
• Easy start and stop mechanism

Dimensions: -
Volu. Weight (Gm) :- 688

Product Weight (Gm) :- 550

Ship Weight (Gm) :- 688

Length (Cm) :- 22

Breadth (Cm) :- 22

Height (Cm) :- 7
સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ