ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 13

JKT

2714 2 in 1 Handy Chopper 1000 ML used widely in all kinds of household kitchen purposes for cutting and chopping of types of vegetables and fruits etc.

2714 2 in 1 Handy Chopper 1000 ML used widely in all kinds of household kitchen purposes for cutting and chopping of types of vegetables and fruits etc.

નિયમિત ભાવ Rs. 133.34
નિયમિત ભાવ Rs. 599.00 વેચાણ કિંમત Rs. 133.34
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.

2714 2 in 1 H Chopper 1000 ML used widely in all kinds of household kitchen purposes for cutting and chopping of types of vegetables and fruits etc.

Description: -
2714 2 in 1 H Chopper 1000 ML used widely in all kinds of household kitchen purposes for cutting and chopping of types of vegetables and fruits etc. It is made and designed, under the consideration of user’s concern, which makes this product safe while using it. You can use it everywhere just because of its small size and ongoing mobility and take it to everyplace, where you want to use it for your needy purposes. This handy chopper is very handy and light weighted so it basically doesn’t need any extra hand to control or manage it and that’s is why, this furthermore makes it a worthy material.

General: -
Material: - Handy chopper
Type: - 2714 2 in 1 H Chopper 1000 ML used widely in all kinds of household kitchen purposes for cutting and chopping of types of vegetables and fruits etc.

Specifications: -
• Safe to use and handle the chopper
• Light weighted and easy to carry
• Simple to use it anywhere
• Easy start and stop mechanism

Dimensions: -
Volu. Weight (Gm) :- 483

Product Weight (Gm) :- 285

Ship Weight (Gm) :- 483

Length (Cm) :- 13

Breadth (Cm) :- 13

Height (Cm) :- 14

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ