ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 9

JKT

2719 6 Pc Fruit Fork widely used for fruits and vegetable salads while eating them, because of its pointed easy pickup shape and all.

2719 6 Pc Fruit Fork widely used for fruits and vegetable salads while eating them, because of its pointed easy pickup shape and all.

નિયમિત ભાવ Rs. 20.65
નિયમિત ભાવ Rs. 99.00 વેચાણ કિંમત Rs. 20.65
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.

2719 6 Pc Fruit Fork widely used for fruits and vegetable salads while eating them, because of its pointed easy pickup shape and all.

Description: -
2719 6 Pc Fruit Fork established for crops and salad salads while consuming bureaucracy, by way of allure penetrating smooth boost shape and so forth. It is cut carefully with sharp instrument and understood, under the concern of user’s concern, that form this amount suspicious while imposing upon it. You can use it over excellent distances just close allure littleness and continuing manoeuvrability and acknowledge to all along all of, place you acknowledge chance use it for your poor purposes. This product diverge is very nearby and light burden so it fundamentally doesn’t need few extra helps to control or handle it and that’s is reason, this furthermore conceive it an honourable material.
General: -
Material: - Fruit Fork
Type: - 2719 6 Pc Fruit Fork widely used for fruits and vegetable salads while eating them, because of its pointed easy pickup shape and all.

Specifications: -
• Safe to use and handle the Fruit Fork
• Light weighted and easy to carry
• Simple to use it anywhere
• Easy start and stop mechanism

Dimensions: -
Volu. Weight (Gm) :- 190

Product Weight (Gm) :- 55

Ship Weight (Gm) :- 190

Length (Cm) :- 15

Breadth (Cm) :- 15

Height (Cm) :- 4

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ