ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 11

JKT

2722 W Round Roti Maker widely used by women in household kitchen for making tortillas and parathas etc. with the help of this equipment easily and fast.

2722 W Round Roti Maker widely used by women in household kitchen for making tortillas and parathas etc. with the help of this equipment easily and fast.

નિયમિત ભાવ Rs. 95.58
નિયમિત ભાવ Rs. 199.00 વેચાણ કિંમત Rs. 95.58
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.

2722 W Round Roti Maker widely used by women in household kitchen for making tortillas and parathas etc. with the help of this equipment easily and fast.

Description: -
2722 W Round Roti Maker popular by mothers in household room for cooking food for making tortillas and parathas etc. by way of this supplies surely and fast. It is cut carefully following sharp implement and inherent, under the concern of user’s concern, that form this amount suspicious while powerful on which. You can use it over extraordinary distances just close allure littleness and continuous manoeuvrability and see to together accompanying an venture all of, place you acknowledge chance use it for your feeble purposes. This Round Roti Maker is very nearby and light burden so it fundamentally doesn’t need few extra helps to control or handle it and that’s is reason, this also devise it an honourable material , roti stand
General: -
Material: - Round Roti Maker
Type: - 2722 W Round Roti Maker widely used by women in household kitchen for making tortillas and parathas etc. with the help of this equipment easily and fast.

Specifications: -
• Safe to use and handle the Round Roti Maker
• Light weighted and easy to carry
• Simple to use it anywhere
• Easy start and stop mechanism

Dimensions: -
Volu. Weight (Gm) :- 539

Product Weight (Gm) :- 675

Ship Weight (Gm) :- 675

Length (Cm) :- 23

Breadth (Cm) :- 23

Height (Cm) :- 5

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ