ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 8

JKT

2728 Small Oil Strainer To Get Perfect Fried Food Stuffs Easily Without Any Problem And Damage.

2728 Small Oil Strainer To Get Perfect Fried Food Stuffs Easily Without Any Problem And Damage.

નિયમિત ભાવ Rs. 86.14
નિયમિત ભાવ Rs. 199.00 વેચાણ કિંમત Rs. 86.14
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
2728 Small Oil Strainer To Get Perfect Fried Food Stuffs Easily Without Any Problem And Damage.

Description: -
The Handles Protect Your Hands From Hot Oils While Letting You Cook Your Favorite Foods. This Oil Strainer Is Made By High Quality Stainless Steel. They Are Durable And Anti-Rust. Environmental Protection, Wear Resistance, Corrosion Resistance, Low Temperature Resistance.

Heat Resistant Handle: The Heat Resistant Handle Is Cool To The Touch, The Skimmer Ideal Length Will Keep Away From Heat Source.

Great Helper: Perfect For Frying Utensil You Need For Frying Up Your Favorite French Fries, Fish, Vegetables, Meats And More. The Concave Mesh Is Strong And Supported With A Strong Pipe That Won't Bend Or Get Way.

Easy To Clean: Our Stainless Steel Strainer Is Much Safer In Health And Use, Compared To Plastic Or Other Materials In The Market. It Is Definitely Heat-Resistant And Rustproof For Permanent Use, Totally Safe In High-Temperature Oil And Water, Jaroh

Specifications: -
Material- Stainless Steel

Size- Small

Dimensions: -
Volu. Weight (Gm) :- 640

Product Weight (Gm) :- 65

Ship Weight (Gm) :- 640

Length (Cm) :- 35

Breadth (Cm) :- 15

Height (Cm) :- 6
સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ