ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 9

JKT

2732 Stainless Steel Pizza Cutter, Pastry Cake Slicer, Sharp, Wheel Type

2732 Stainless Steel Pizza Cutter, Pastry Cake Slicer, Sharp, Wheel Type

નિયમિત ભાવ Rs. 44.84
નિયમિત ભાવ Rs. 99.00 વેચાણ કિંમત Rs. 44.84
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.

Stainless Steel Pizza Cutter, Pastry Cake Slicer, Sharp, Wheel Type

Stainless Steel Pizza Cutter is perfect for slicing your favorite pizzas, flatbreads, and dough. Durable materials resist tarnish, rust, scratching, and residue while maintaining blade sharpness. Safety guard and easy grip contoured handle allow for safe, easy rolling. Dishwasher safe.

Features :

  • Saves You Time: The blade is bigger, slices through even the largest pizza effortlessly. With just one easy roll, you get a perfectly sliced pizza.
  • Delivers Restaurant Style Pizza Presentation: The razor sharp stainless steel blade cuts through any kinds of toppings easily & precisely. You get smartly cut pizza slices every time. .
  • Gives Extra Safety Protection: The soft handle is easy to grip and slip-resistant. Even better, the built-in thumb guard protects your finger getting cut. .
  • Easy to Clean: Made of top quality stainless steel, the blade is not only easy to clean but also will never rust. Simply wash the wheel in hot soapy water then towel dry. It is dishwasher safe too. .
  • Easy to Store: There is a big hanging hole at the end of the handle so you can hang the pizza cutter anywhere. .

Physical Dimension

Volu. Weight (Gm) :- 111

Product Weight (Gm) :- 60

Ship Weight (Gm) :- 111

Length (Cm) :- 28

Breadth (Cm) :- 9

Height (Cm) :- 2

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ