ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 9

JKT

2735 13 Pc Pudding Set used as a cutlery set for serving food purposes and sweet dishes and all in all kinds of household and official places etc.

2735 13 Pc Pudding Set used as a cutlery set for serving food purposes and sweet dishes and all in all kinds of household and official places etc.

નિયમિત ભાવ Rs. 215.94
નિયમિત ભાવ Rs. 499.00 વેચાણ કિંમત Rs. 215.94
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.

2735 13 Pc Pudding Set used as a cutlery set for serving food purposes and sweet dishes and all in all kinds of household and official places etc.

Description: -
2735 13 Pc Pudding Set worn as a silver set for portion meal purposes and sweet pots as well thoroughly types of household and official places etc. It is cut faithfully following sharp implement and basic, under the concern of user’s concern, that form this amount doubtful while powerful at that. You can use it over excellent distances just close allure littleness and constant manoeuvrability and think; to together following an endeavour all of, place you accept chance use it for your ineffective purposes. This Pudding Set is very nearby and light burden so it basically doesn’t need few extra helps to control or handle it and that’s is reason, this again conceive it an honourable material.

General: -
Material: - Pudding Set
Type: - 2735 13 Pc Pudding Set used as a cutlery set for serving food purposes and sweet dishes and all in all kinds of household and official places etc.

Specifications: -
• Safe to use and handle the Pudding Set
• Light weighted and easy to carry
• Simple to use it anywhere
• Easy start and stop mechanism

Dimensions: -
Volu. Weight (Gm) :- 1882

Product Weight (Gm) :- 705

Ship Weight (Gm) :- 1882

Length (Cm) :- 37

Breadth (Cm) :- 11

Height (Cm) :- 23

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ