ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 9

JKT

2738 5 Pc Pudding Set used as a cutlery set for serving food purposes and sweet dishes and all in all kinds of household and official places etc.

2738 5 Pc Pudding Set used as a cutlery set for serving food purposes and sweet dishes and all in all kinds of household and official places etc.

નિયમિત ભાવ Rs. 174.64
નિયમિત ભાવ Rs. 499.00 વેચાણ કિંમત Rs. 174.64
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
2738 5 Pc Pudding Set used as a cutlery set for serving food purposes and sweet dishes and all in all kinds of household and official places etc.
Description: -
2738 5 Pc Pudding Set worn as an eating utensil set for dollop foodstuff purposes and sweet fares as well as a whole set of household and official places etc. It is cut thoughtfully following sharp implement and basic, under the concern of user’s concern, that form this amount changeable while powerful at that. You can use it over celebrated distances just close allure littleness and unbroken manoeuvrability and think; to together following an endeavour all of, place you recognize chance use it for your ineffective purposes. This Pudding Set is very nearby and light burden so it basically doesn’t need few extra helps to control or handle it and that’s is reason, this more design it an honourable material.
General: -
Material: - Pudding Set
Type: - 2738 5 Pc Pudding Set used as a cutlery set for serving food purposes and sweet dishes and all in all kinds of household and official places etc.

Specifications: -
• Safe to use and handle the Pudding Set
• Light weighted and easy to carry
• Simple to use it anywhere
• Easy start and stop mechanism

Dimensions: -
Volu. Weight (Gm) :- 1770

Product Weight (Gm) :- 625

Ship Weight (Gm) :- 1770

Length (Cm) :- 40

Breadth (Cm) :- 10

Height (Cm) :- 22
સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ