ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 7

JKT

2739 9 Pc Pudding Set used as a cutlery set for serving food purposes and sweet dishes and all in all kinds of household and official places etc.

2739 9 Pc Pudding Set used as a cutlery set for serving food purposes and sweet dishes and all in all kinds of household and official places etc.

નિયમિત ભાવ Rs. 230.10
નિયમિત ભાવ Rs. 399.00 વેચાણ કિંમત Rs. 230.10
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
2739 9 Pc Pudding Set used as a cutlery set for serving food purposes and sweet dishes and all in all kinds of household and official places etc.
Description: -
2739 9 Pc Pudding Set nearly new as a tableware set for plate cooking purposes and sweet trays in addition thoroughly sorts of household and official places etc. It is cut discreetly following sharp implement and deep-seated, under the concern of user’s concern, that form this amount hesitant while effective at whatever. You can use it over excellent distances just close allure littleness and unending manoeuvrability and believe; to together following an endeavour all of, place you accept chance use it for your ailing purposes. This Pudding Set is very nearby and light burden so it basically doesn’t need few extra helps to control or handle it and that’s is reason, this more arrange it an honourable material.
General: -
Material: - Pudding Set
Type: 2739 9 Pc Pudding Set used as a cutlery set for serving food purposes and sweet dishes and all in all kinds of household and official places etc.

Specifications: -
• Safe to use and handle the Pudding Set
• Light weighted and easy to carry
• Simple to use it anywhere
• Easy start and stop mechanism

Dimensions: -
Volu. Weight (Gm) :- 2519

Product Weight (Gm) :- 835

Ship Weight (Gm) :- 2519

Length (Cm) :- 34

Breadth (Cm) :- 9

Height (Cm) :- 41
સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ