ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 10

JKT

2743 SS Square Basket Stand used for holding fruits as a decorative and using purposes in all kinds of official and household places etc.

2743 SS Square Basket Stand used for holding fruits as a decorative and using purposes in all kinds of official and household places etc.

નિયમિત ભાવ Rs. 286.74
નિયમિત ભાવ Rs. 799.00 વેચાણ કિંમત Rs. 286.74
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.

2743 SS Square Basket Stand used for holding fruits as a decorative and using purposes in all kinds of official and household places etc.

Description: -
2743 SS Square Basket Stand passed down for assets products as a fancy and utilizing purposes fully species of official and household places etc. It is cut following due inquiry following sharp implement and ingrained, under the concern of user’s concern, that form this amount indecisive while prolific at all. You can use it over passionate distances just close allure littleness and huge manoeuvrability and believe, to together following an endeavour all of, place you approve chance use it for your grumpy purposes. This Basket Stand is very nearby and light burden so it indeed doesn’t need few extra helps to control or handle it and that’s is reason, this more explain it an honourable material.
General: -
Material: - Basket Stand
Type: - 2743 SS Square Basket Stand used for holding fruits as a decorative and using purposes in all kinds of official and household places etc.

Specifications: -
• Safe to use and handle the Basket Stand
• Light weighted and easy to carry
• Simple to use it anywhere
• Easy start and stop mechanism

Dimensions: -
Volu. Weight (Gm) :- 2574

Product Weight (Gm) :- 780

Ship Weight (Gm) :- 2574

Length (Cm) :- 29

Breadth (Cm) :- 17

Height (Cm) :- 26

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ