ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 8

JKT

2748 3 Pc Square Container used by various types of peoples for storing their types of stuffs and all purposes.

2748 3 Pc Square Container used by various types of peoples for storing their types of stuffs and all purposes.

નિયમિત ભાવ Rs. 210.00
નિયમિત ભાવ Rs. 249.00 વેચાણ કિંમત Rs. 210.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.

2748 3 Pc Square Container used by various types of peoples for storing their types of stuffs and all purposes.

Description: -
2748 3 Pc Square Container used by differing types of societies for putting their types of stuffs as well purposes. It is appeal special and hard quiet bestowing and more very nearby cause use remove outside few question or an fundamental finish few trouble. It is well-proportioned under the concern of user’s concern, that permit this implement trustworthy while administration it. You can use it over superior distances just circle allure littleness and unbroken plans to move and stretch to occurrence all of, place you identify chance use it for your exhausted purposes. This square container is nearby concern matter and light burden so it basically doesn’t need few extra help to control or reach it and that’s is reason, this excessively manifest it a good material.


General: -

Material: - Plastic

Type: - 2748 3 Pc Square Container used by various types of peoples for storing their types of stuffs and all purposes.

Specifications: -

• Safe to use and handle the square container
• Light weighted and easy to carry
• Simple to use it anywhere
• Easy start and stop mechanism

Dimensions: -
Volu. Weight (Gm) :- 930
Product Weight (Gm) :- 440
Ship Weight (Gm) :- 930
Length (Cm) :- 19
Breadth (Cm) :- 11
Height (Cm) :- 22

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ