ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 9

JKT

2777 8 Pieces Dinner Knife Cutlery Set Used for Salad sandwich and Portable to be Taken for Outing or Picnic

2777 8 Pieces Dinner Knife Cutlery Set Used for Salad sandwich and Portable to be Taken for Outing or Picnic

નિયમિત ભાવ Rs. 184.08
નિયમિત ભાવ Rs. 299.00 વેચાણ કિંમત Rs. 184.08
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.

2777 8 Pieces Dinner Knife Cutlery Set Used for Salad sandwich and Portable to be Taken for Outing or Picnic

Description :-  

  •  Avoid using abrasive scrubbers or brushes, as these can scratch the finish of your stainless steel. A soft dishcloth or sponge, however, is fine.
  • These knives are quite easy to clean and have a nice finish, owing to the use of a good quality material that gives them a refined look while the solid design accentuates the look.
  • perfectly fits in your hand. Comfortable to hold, And no rough or jagged ends or sides on any of the Pieces.
  • The knives cut very well And every fork, spoon or knife is very sturdy.
  • They work well for salads, pasta, fish, chicken and other foods.

Specification :- 

Material :- Stainless Steel 

Color :- Silver

Dimension :-

Volu. Weight (Gm) :- 18

Product Weight (Gm) :- 340

Ship Weight (Gm) :- 340

Length (Cm) :- 21

Breadth (Cm) :- 2

Height (Cm) :- 1

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ