ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 9

JKT

2789 2000Ml Square Jug For Carrying Water And Types Of Juices And Beverages And All.

2789 2000Ml Square Jug For Carrying Water And Types Of Juices And Beverages And All.

નિયમિત ભાવ Rs. 197.00
નિયમિત ભાવ Rs. 199.00 વેચાણ કિંમત Rs. 197.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
2789 2000Ml Square Jug For Carrying Water And Types Of Juices And Beverages And All.

Description: -
Non-Toxic Food Grade Unbreakable Plastic, Strong & Very Durable. Easy Fits Into Your Refrigerator Shelves, Suitable For All Fridge Sizes. It Is Freezer Safe.

Stylish Design- Rectangular In Shape With Rounded Corners. Comes With An Easy Pouring Spout, It Is A Delight To Serve Any Beverage In This Product.

Easy To Clean And Wash Specially Due To Wide Mouth Design. Crystal Clear Quality Provides Degree Of Transparency Such As Glass, And Tinge Of Color.

It Comes With Lid Which Is Easy To Open And Close. It Has Pouring Spout So, You Can Pour Beverage Without Opening Lid. Light Weight, Easy To Handle.


Specifications: -
Material- Plastic

Dimensions: -
Volu. Weight (Gm) :- 792

Product Weight (Gm) :- 370

Ship Weight (Gm) :- 792

Length (Cm) :- 17

Breadth (Cm) :- 10

Height (Cm) :- 23 2789 2000Ml Square Jug For Carrying Water And Types Of Juices And Beverages And All.

Description: -
Non-Toxic Food Grade Unbreakable Plastic, Strong & Very Durable. Easy Fits Into Your Refrigerator Shelves, Suitable For All Fridge Sizes. It Is Freezer Safe.

Stylish Design- Rectangular In Shape With Rounded Corners. Comes With An Easy Pouring Spout, It Is A Delight To Serve Any Beverage In This Product.

Easy To Clean And Wash Specially Due To Wide Mouth Design. Crystal Clear Quality Provides Degree Of Transparency Such As Glass, And Tinge Of Color.

It Comes With Lid Which Is Easy To Open And Close. It Has Pouring Spout So, You Can Pour Beverage Without Opening Lid. Light Weight, Easy To Handle.


Specifications: -
Material- Plastic

Dimensions: -
Volu. Weight (Gm) :- 792

Product Weight (Gm) :- 370

Ship Weight (Gm) :- 792

Length (Cm) :- 17

Breadth (Cm) :- 10

Height (Cm) :- 23
સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ