ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 9

JKT

2793 Manual Hand Juicer For Making Juices And Beverages By Using Hands.

2793 Manual Hand Juicer For Making Juices And Beverages By Using Hands.

નિયમિત ભાવ Rs. 38.94
નિયમિત ભાવ Rs. 149.00 વેચાણ કિંમત Rs. 38.94
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
2793 Manual Hand Juicer For Making Juices And Beverages By Using Hands.

Description: -
Multicolour, Colours Will Be Dispatched As Per Availability Of The Stock,100% Food Grade Plastic Materials.

• Make Quick Work Of Juicing Your Favourite Citrus Fruits With This Citrus Squeezer Attractive Fruit Juicer Special For Orange, Lemon.

• Multipurpose Juicing Squeezes Lemons, Limes, Orange, Pomegranate, Lime Fresh, Water Melon And Grapefruit.

Specifications: -
Material- Plastic

Dimensions: -
Volu. Weight (Gm) :- 548

Product Weight (Gm) :- 80

Ship Weight (Gm) :- 548

Length (Cm) :- 16

Breadth (Cm) :- 14

Height (Cm) :- 12
સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ