ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 11

JKT

2796 2 Layer Kitchen Rack For Holding And Placing Types Of Things.

2796 2 Layer Kitchen Rack For Holding And Placing Types Of Things.

નિયમિત ભાવ Rs. 316.24
નિયમિત ભાવ Rs. 599.00 વેચાણ કિંમત Rs. 316.24
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
2796 2 Layer Kitchen Rack For Holding And Placing Types Of Things.

Description: -
This Is Made Of Good Quality Steel And Is Safe To Use To Keep Eatables In Them.

• Fine Design And Elegant Look, That Is Durable And Compact.

• This Is Portable So You Can Place It Anywhere And It Can Be Used In Kitchen, Living Room And Corner Of The Home.

• This Rack Can Be Detachable And Easy To Be Assembled By Every One So You Can Carry Anywhere Easily.

Specifications: -
Material- Steel

Dimensions: -
Volu. Weight (Gm) :- 1497

Product Weight (Gm) :- 715

Ship Weight (Gm) :- 1497

Length (Cm) :- 26

Breadth (Cm) :- 26

Height (Cm) :- 11
સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ