ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 9

JKT

2804 Scrubber with Handle for Kitchen and Utensil Cleaning and Hard Stains,

2804 Scrubber with Handle for Kitchen and Utensil Cleaning and Hard Stains,

નિયમિત ભાવ Rs. 29.50
નિયમિત ભાવ Rs. 99.00 વેચાણ કિંમત Rs. 29.50
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.

Scrubber with Handle for Kitchen and Utensil Cleaning and Hard Stains,

Scrubber With Plastic Handle is suitable for cleaning your Dish/Utensils/Tiles/Wash Basin Kitchen Utensils, Stubborn dirt on pots and pans, Grill (if you have to), Oven, Stove top, Kitchen and Bathroom Tiles, Sinks, Walls, and the list goes on. It is right cleaning equipment, it is 3 Times Softer and better than normal Steel Scrubber. The shape and size of these scrubbers make it easy to use them and can be used with any type of cleaning agent - dishwashing bar or liquid.

  • Removable and changeable scrub refill
  • High quality stainless steel scrubber with handle
  • Comfort grip with loop hole to hang on clips
  • For hard stains on metal utensil and sink cleaning

Physical Packing Dimension :-  

Volu. Weight (Gm) :- 203

Product Weight (Gm) :- 45

Ship Weight (Gm) :- 203

Length (Cm) :- 23

Breadth (Cm) :- 7

Height (Cm) :- 6

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ