ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 8

JKT

2805 MULTI-FUNCTION STAINLESS STEEL CAKE ICING SPATULA FLAT ANGULAR TRIANGLE PALLET KNIFE SET

2805 MULTI-FUNCTION STAINLESS STEEL CAKE ICING SPATULA FLAT ANGULAR TRIANGLE PALLET KNIFE SET

નિયમિત ભાવ Rs. 62.54
નિયમિત ભાવ Rs. 149.00 વેચાણ કિંમત Rs. 62.54
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.

Multi-Function Stainless Steel Cake Icing Spatula Flat Angular Triangle Pallet Knife Set

Perfect for spreading icing, cream and butter icing into cakes. With a cranked tempered stainless steel paddle at the perfect angle. The angle feels just right for easy spreading of icing either on the top or around the cake. There are no sharp or rough corners. This spatula helps you to achieve a much smoother surface. New tools always inspire cooks to greatness and you get to be their taste tester. Perfect for spreading icing, cream and butter icing into cakes. With a cranked tempered stainless steel paddle at the perfect angle.

  • Palette knife is a kitchen tool designed especially for the use of spreading a substance onto a flat surface, such as frosting on a cake.
  • It is also an ideal tool for applying spreads onto sandwiches in mass quantities.
  • It is perfect for icing desserts, frosting pastry, cookies, crepes, pies and cupcakes, picking up and carrying cakes or pizzas, sandwiches, even cutting curds.
  • This cake icing spatula helps frost hard to reach areas and keep your hands and fingers away from the icing.
  • It would absolutely do a great job no matter what it's used for; decorating a large cake or small cupcake.

Physical Packing Dimension :- 

Volu. Weight (Gm) :- 133

Product Weight (Gm) :- 80

Ship Weight (Gm) :- 133

Length (Cm) :- 28

Breadth (Cm) :- 11

Height (Cm) :- 2

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ